Soalan-soalan Lazim mengenai Pindahan Wang Interbank GIRO (IBG)

The Association of Banks in Malaysia

  • Home
  • Soalan-soalan Lazim mengenai Pindahan Wang Interbank GIRO (IBG)

Soalan-soalan Lazim mengenai Pindahan Wang Interbank GIRO (IBG)

Apakah objektif kempen?
Objektif kempen ini adalah untuk memupuk kesedaran di kalangan orang ramai serta mendidik pelanggan-pelanggan bank mengenai pindahan wang IBG  menggunakan internet atau perbankan mudah alih. Pindahan wang IBG merupakan cara yang pantas, berpatutan dan mudah untuk memindahkan wang dari satu bank ke bank yang lain, selain daripada membuat pembayaran kepada seorang penerima yang merupakan pelanggan bank yang lain.
Apakah aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan dalam kempen ini?
Bank-bank manakah yang ada menawarkan perkhidmatan pindahan wang IBG?
Bagaimanakah transaksi pindahan wang IBG ini dilaksanakan?
Adakah terdapat jumlah maksimum yang boleh dipindahkan melalui pindahan wang IBG oleh individu?
Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh bank-bank untuk menggalakkan penggunaan pindahan wang IBG kepada pelanggan mereka?
Bagaimanakah cara seseorang ingin menyelaraskan bayaran yang dibuat dan diterima melalui pindahan wang IBG?
Sekiranya seseorang itu tidak mempunyai sebarang akses kepada perbankan internet, adakah terdapat pilihan yang lain?
Bagaimana anda menangani kebimbangan orang ramai terhadap isu keselamatan transaksi dalam mempromosikan perbankan internet dan pindahan wang IBG?
Apakah langkah-langkah yang diambil untuk menggalakkan pengguna bertukar kepada e-pembayaran?
Apakah bayaran yang dikenakan untuk transaksi pindahan wang IBG berbanding cek?
Bilakah wang tersebut akan dimasukkan ke dalam akaun penerima?
Bolehkan saya memindahkan wang kepada mana-mana jenis akaun di bank yang berlainan?
Bolehkah saya menggunakan pindahan wang IBG untuk bayaran kad kredit dan pinjaman saya?
Adakah pindahan wang IBG beroperasi 24 jam sehari?
Adakah saya mempunyai pilihan lain sekiranya saya ingin memindahkan wang yang melebihi RM10,000?
Adakah saya perlu membayar yuran perkhidmatan setiap kali saya membuat pindahan wang?
Bagaimanakah caranya saya boleh memaklumkan kepada penerima bahawa saya telah memindahkan wang ke dalam akaun beliau?

ABM Connect | Toll-free on 1300-88-9980

ABMConnect provides an avenue for consumers to clarify any doubts and verify information on conventional banking issues.

Copyright © 2021 The Association Of Banks In Malaysia.
Press enter to search
Press enter to search

Buckle

The Association of Banks in Malaysia (ABM) was formed in November 1973. Our membership is currently made up of the 26 commercial banks operating in Malaysia.

Since its inception, ABM has been actively involved in various initiatives to promote and strengthen the commercial banking industry to become more resilient, effective and efficient.

Tel No. : +603-2202 7223
ABMConnect : 1300-88-9980

Location Map
View larger map